Uppgifter om projektet, men även om mobbning i sig: rapporter, definitioner, tips på länkar och annan relevant litteratur. Dels för barn och unga (och deras familjer), dels för alla som arbetar med dessa, med fokus på skolan.
Webbplatsens språk: 
http://www.folkhalsan.fi/vimobbarint

Visa mera
eTwinning är ett program för IT-understött, parvis samarbete mellan skolor i Europa. Under portalen finns t.ex. pedagogiska modeller och ideer, stöd för lärarna och i fortsättningen också nätbaserade pedagogiska verktyg samt en databas där skolorna kan hitta samarbetspartner.
Webbplatsens språk: 
http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm

Visa mera
De finlandssvenska elevkårernas takorganisation. Info om förbundet, dess styrelse och verksamhet, vilken syftar till att bevaka skolungdomens intressen, rättigheter och ställning såväl i skolan som i samhället. FSS utger även medlemstidningen Elevbladet.
Webbplatsens språk: 
http://www.skolungdom.fi

Visa mera
Skolbarn.fi är en webbplats där föräldrar kan träffas för att diskutera och ställa frågor kring skolbarn och ämnen som rör de flesta med barn i skolåldern. Man kan diskutera anonymt om man vill. Sidan är temabaserad och varje tema fokuserar på ett nytt och relevant ämne.
Webbplatsens språk: 
http://www.skolbarn.fi

Visa mera
Förbundet Hem och Skola i Finland rf:s officiella webbplats. Om förbundets publikationer samt verksamhet: klassombud t.ex., men även tips och råd inför utvecklingssamtal mm. Utförliga kontaktuppgifter ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.hemochskola.fi/hem

Visa mera