Förteckning över inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar för finansåret 2021.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/beslut/47465/kommunernas-och-f%C3%B6rsamlingarn...

Visa mera