Olycksfallsförsäkringscentralen samordnar och informerar om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomförsäkringen, samt arbetsolyckor och yrkessjukdomar.
Webbplatsens språk: 
https://www.tvk.fi/sv/

Visa mera