Luonnonvarakeskuksen tietoa Suomen suometsistä, niiden tilasta sekä merkityksestä puuntuotannossa, ilmastovaikutuksiin, monimuotoisuuteen, vesistöpäästöihin ja virkistyskäytössä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.