Butser Ancient Farm on kokeilu, jossa on rakennettu kivikauden, pronssikauden, rautakauden, roomalaisen ajan ja anglosaksisen kauden englantilaisia rakennnuksia sekä testattu myös vanhan ajan viljelytekniikoita ja -kasveja.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.