Opas antaa vinkkejä muistitietohaastattelun tekemiseen esimerkiksi perhehistorian tallentajille ja sukutukijoille. Siitä on apua myös historiikin, opinnäytteen tai muun tutkimuksen tekijöille. Oppaassa käydään läpi haastattelun eri vaiheet suunnittelusta sen toteuttamiseen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.