Digi- ja väestötietoviraston oppaassa neuvotaan, mitä organisaatiossa tulee tehdä, jos se on joutunut tietomurron kohteeksi tai jos sen hallussa olevia, salassa pidettäviä tietoja on vuotanut julkisuuteen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.