Kirjassa käsitellään diskursiiviseen uskonnontutkimuksen teoreettisia perusteita, kartoitetaan diskursiivisia lähestymistapoja ja sovelletaan lähestymistapaa politiikan, henkisyyden ja historian tapaustutkimuksiin. Kirja sopii oppikirjaksi eri alojen uskonto- ja menetelmäkurssille.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.