Kopiosto möjliggör ansvarsfull användning av de publikationer och audiovisuella verk som omfattas av upphovsrätten, säkerställer att yrkesverksamma inom den kreativa branschen får de ersättningar de har rätt till och informerar vilka rättigheterna är och hur ersättningar fås.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.