Världsskolan bjuder nätspel om mänskliga rättigheter för barn och också för skolbruk.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.