Granskaförvaltningen.fi är Statskontorets tjänst som tillgängliggör uppgifter om kommunernas och samkommunernas budgetar och ekonomiplaner samt uppgifterna om statsförvaltningens ekonomi, personal och resultat.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.