Med räknaren kan man omvandla mark eller euro under startåret till mark eller euro under det valda jämförelseåret.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.