I Lantmäteriverkets arkiv finns handlingar och kartor som berör lantmäteriförrättningar samt grundkartor och sockenkartor. På sidan finns information om handlingarna, kartorna och flygbilderna och hur man kan använda dem. Kartorna och flygbilderna kan läsas på nätet.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.