En lärobok om den rättsliga grunden i finsk rätt för polisens användning av maktmedel.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.