Samlingen innehåller ett urval historiska kartor över Finland från 1500-talet till mitten av 1900-talet, som digitaliserats av Nationalbiblioteket. Kartor reflekterar förändringar i Finlands kartbild. De åskådliggör historien av Finlands statliga status och inre förvaltning samt visar, hur bebyggelse och samfärdsel har utvecklats.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.