Webbutställningen Det ryska Sveaborg presenterar Sveaborgs historia under den ryska tiden 1808-1918. I utställningen får man veta bl.a. om Sveaborgs militära betydelse, teknikens utveckling, moderniseringar inom byggandet och kasernens vardag.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.