Diakonissalaitoksen ja Sopiva ry.:n yhteistyönä syntynyt opas, joka tarjoaa näkökulmia siihen, miten etnistä vähemmistöä käsittelevä journalismi voisi olla monipuolisempaa ja syvällisempää.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.