Katsomukset.fi sisältää kirjoituksia ja keskustelua uskonnoista, katsomuksista ja uskonnottomuudesta Suomessa. Sivustosta vastaa Helsingin yliopiston uskontotiede, mutta sitä ylläpidetään eri tieteenaloja ja yliopistoja edustavien tutkijoiden kanssa.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.