Patrik Nybergin tutkimus käsittelee Helene Schjerfbeckin omakuvia ja haastaa aiemmat, taiteilijan henkilöhistoriaan nojanneet omakuvien tulkinnat. Kirjassa tarkastellaan Schjerfbeckin omakuvia kuvan ja katsojan välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.