På TE-tjänsternas sidor för unga hittar du information om hur du reder ut dina mål och karriärmöjligheter, skaffar dig lämplig utbildning, lär dig finansiera studierna, reder ut hurdana jobb som erbjuds och hur du söker dem, tryggar utkomsten om du inte genast hittar jobb och planerar att grunda eget företag.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.