Opas sisältää tietoa radikalisoitumisesta sekä kysymys- ja keskustelurungon, jonka avulla voidaan arvioida nuoren radikalisoitumista ja ohjata hänet oikean tuen piiriin.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.