Vanheneminen.fi -hankkeen haastattelututkimuksen raportissa kerrotaan, mitä ajatuksia ihmisillä on vanhenemisesta, miten vanhenemiseen asennoidutaan ja miten sekä milloin siihen varaudutaan. Raportti on julkaistu vuonna 2021.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.