Social- och hälsovårdsministeriets information om serviceformer och utkomstskydd för äldre, dvs. rehabilitering, bedömning av servicebehovet, hälsotjänster, veterantjänster, boendeservice, hemtjänst och hemsjukvård, institutionsvård, närståendevård och minnesrehabilitering.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.