Thl:s elektroniska handböcker, handbok för barnrådgivningar, för barnskyddet och om funktionshinderservice, riktar sig till yrkespersonal inom social- och hälsovårdssektorn och kan användas som stöd i arbetet.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.