Statens ungdomsråd berättar om sin verksamhet och uppgifter. Rådet ger ut den årliga publikationen Ungdomsbarometern, som mäter finländska 15 – 29-åriga ungdomars värden och attityder. Sammandrag av barometern kan läsas på rådets publikationssida.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.