MLL:s barn- och ungdomstelefon hjälper unga, som kan dit ringa gratis och anonymt. Det är också möjligt att skriva till nätbrevstjänsten dygnet runt.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.