Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa strategiassa tutkitaan ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia Suomessa sekä keinoja, joilla vahingollisia vaikutuksia voi vähentää. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:4.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.