På museets Europeiska historiens hus sida kan man besöka den permanenta utställningen, som berättar om Europas formande, utveckling till stormaktställning, krig och krigens följder i Europa, delningens och förändringens tider. Det finns också tillfälliga utställningar på sidan och läromaterial för skolundervisning.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.