Databasen innehåller central statistik bl.a. över mottagare av FPA-förmåner samt över utbetalda och genomsnittliga förmånsbelopp.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.