På Litteraturbankens sidor om Runeberg finns en bl.a. en kort presentation av Runeberg och hans Samlade skrifter I-XX och dikter, noveller, essäer, etc. som ingår i andra verk som faksimil. Här finns också Dikter av Runeberg i moderniserad textversion i pdf-format. Det finns också möjlighet att göra textsökningar i verken.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.