Miljöministeriets byggande och markanvändning innehåller markanvändnings- och bygglagen, byggbestämmelsesamlingen, MBT-avtal (markanvändning, boende och trafik) och information om koldioxidsnålt byggande.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.