I EU:s elev- och lärarhörna kan man hitta undervisningsmaterial om EU, EU:s organisation, historia, och arbetsmetoder. I hörnan kan man också studera självständigt.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.