Täällä voi tutustua Suomen merialueita koskevaan suunnitelmaan. Tavoitteena on parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamista ja meriympäristön tilaa sekä sovittaa yhteen eri toimialojen tarpeita mm. luonto- ja kulttuuriarvoihin, energiantuotantoon, kalastukseen ja matkailuun liittyen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.