I Vanda kartservicen kan man studera stadens karta, adresser, plankartor, flygbilder, bebyggelseplaner med flera. I tjänsten finns också historiska kartan att skåda.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.