Informationspaket om riksdagens uppgifter, i synnerhet lagstiftning och budgetfastställande, och hur arbetet är organiserat.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.