Umeå universitets studieteknik-helhet ger råd hur man ska studera effektivt, t.ex. förbereda sig, planera, och tips om koncentration, målsättning och annat som hjälper att strukturera sina studier.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.