Täällä on tietoa elävästä aineettomasta kulttuuriperinnöstä sekä museoviraston koostama oppimateriaalipaketti peruskouluun ja lukioon.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.