UR Play är en fri playtjänst från Sveriges utbildningsradio som innehåller dokumentärer, fakta, barn och utbildningsprogram. På UR Play finns det program som är särskilt anpassade för att användas i klassrummet eller utbildningssyfte. Du hittar program för olika ämnen och årskurser, lärarhandledningar och arbetsblad.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.