Opinnäytetyössä tutkitaan Oulun Poikien talon asikakkaiden käsitystä miehisyydestä ja miehekkyydestä. Tutkielmassa pohditaan myös, miten mallit vaikuttavat syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja millaisia malleja he tarvitsisivat.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.