Noin 200 teoksen valikoima Serlachiuksen taidekokoelmasta, jossa on Suomen taiteen kultakauden merkkiteoksia sekä eurooppalaista taidetta 1400–1800-luvuilta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.