Kahoot! mahdollistaa opiskelun ja oppimateriaalien (esim. kyselyjen ja pelien muodossa) työstämisen verkossa.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.