På webbplatsen finns information om tillgänglighetskraven, information om webbtillgänglighet, WCAG-kraven och webbtillgängliga videor. På webbplatsen finns också information om lagar, standarder och rättigheter och man kan också göra egna tillgänglighetsutlåtanden.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.