Träningsvidoer för elever med motoriska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som av olika skäl kan ha svårigheter att tillgodogöra sig rekommenderad mängd fysisk aktivitet. Programserien ska vara en inspiration för elever och lärare att pröva nya rörelser och att använda kroppen på nya sätt. En lärarhandledning ingår.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.