Naturstigen innehåller undervisningsfilmer och uppgifter om naturen. På sidorna finns också artbeskrivningar av träd, buskar och örter. Naturstigen riktar sig i första hand till lärarna som ett hjälpmedel och komplement till de traditionella läromedlen i naturkunskap och biologi. Innehållet baserar sig på läroplanen och kan användas för att levandegöra undervisningen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.