Pohjola-Norden är en finsk medborgarorganisation vars uppgift är att främja samarbete mellan de nordiska länderna. På sidorna finns mångsidig information om nordiskt samarbete inom utbildning, kultur och näringsliv bland annat.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.