Perämeren vesikasvioon on kerätty mahdollisimman kattavasti vesikasveiksi luokitellut lajit pohjoiselta Perämereltä Hailuodosta Tornioon. Mukana on putkilokasveja, vesisammalia ja leviä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.