Oppaassa on tietoa turvallisesta kotona asumisesta muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.