Eläinkuvanuottien avulla voi opetella musiikin alkeita. Materiaali soveltuu varhaiskas­vatukseen, alkuopetukseen sekä itsenäiseen opiskeluun.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.