Kirjassa käsitellään terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää. Keskeistä on moniammatillinen ja monitieteinen yhteistyö, jonka avulla pyritään löytämään ihmisen elämänlaatua edistäviä ratkaisuja.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.