Opas nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä. Helsinkiläisille nuorisotyöntekijöille tarkoitettu opas, josta voi olla apua myös muille nuorten parissa työskenteleville.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.